Kalėdų rytų rožė inžydo

Garso įrašo informacija

Apimtis
4:40
Pateikėjas
Zosė Čiupalaitė
1927 m.
45m.
Trakų r.
Tolkiškių apyl.
Žuklijai
Žuklijai (Trakai)
Originalo laikmenos Nr.
KF_5953_002
Užrašymo data
1972
Daugiau informacijos
Antraštė
Kalėdų rytų rožė inžydo
Aprašymas
LMTA015269
Kalba
Tipas
daina
kalendorinių apeigų ir darbo
Erdvinė aprėptis
Žuklijai (Trakai)
Apimtis
4:40
Pateikėjas
Zosė Čiupalaitė
1927 m.
45m.
Trakų r.
Tolkiškių apyl.
Žuklijai
Žuklijai (Trakai)
Atlikimo pubūdis
vokalinis
Originalo laikmenos Nr.
KF_5953_002
Originalo Vieneto archyvo numeris
KF_5953_002
Darbines Kopijos Vnt Nr
13
Apsaugines Kopijos Vnt Nr
21
Užrašytojas
D. Krištopaitė
Užrašymo data
1972
Transkripcijos laikmenos nr
KTR_159_100
Transkripcijos Nr
100
Failo nr.
6

Kiti pateikėjo garso įrašai

Kalėdų rytų rožė inžydo

Zosė Čiupalaitė
0:00